Bestuur :

Voorzitter
Rien Visser
☎️ : 06-53226322
Secretaris
Freek Vogelaar
☎️ : 06-19354281
Penningmeester
Gerard Claassen
☎️ : 06-13464311
Lid van bestuur
Corrie Duffels
☎️ : 023-5337689
Lid van bestuur
Jan v.d. Tuuk
☎️ : 06-51174231


Afgevaardigde commissieleden :

Wedstrijdcommissie
Freek Vogelaar
☎️ : 06-19354281
Kantine
Hennie Visser
☎️ : 06-10377797
Kantine
Ankie v. Tienderen
☎️ : 023-5613804
Redactie
Gerard Gerritsma
☎️ : 020-6670795